Opiskelijan kaupunki nimeltä Helsinki

Helsinki on koti yli puolelle miljoonalle ihmiselle, joista suuri osa on nuoria opiskelijoita. Opiskelijat ja erilaiset opiskeluun liittyvät tapahtumat ovat niin ikään kiinteä osa Helsingin katukuvaa. Mikä tekee pääkaupungistamme niin houkuttelevan opiskelijalle ja millaisia opintomahdollisuuksia se tarjoaa nuorille? Näihin kysymyksiin pyrimme antamaan vastauksen tässä jutussa.

Lyhyt esittely

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja maan suurin kaupunki. Se perustettiin vuonna 1550 Vantaanjoen suulle, josta se siirrettiin tämän hetkiselle paikalleen vuonna 1640. Helsinki on ollut tasavallan pääkaupunki koko itsenäisyyden ajan vuodesta 1917 ja tätä ennen Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuodesta 1812 Turun jälkeen. Kaupungin perusti kuningas Kustaa Vaasa ja sen tarkoituksena oli kilpailla Tallinnan kanssa kauppakaupunkina. Helsinki pysyi kuitenkin vaatimattomana hallintokaupunkina Suomenlinnan linnoituksen rakentamiseen saakka, joka alkoi vuonna 1748.

Nykyään Helsingissä asuu yli 600 tuhatta asukasta ja sen talousalueella, eli niin kutsutulla pääkaupunkiseudulla, lähes puolitoista miljoonaa ihmistä. Helsingissä sijaitsevat kaikki maan hallinnon kannalta kriittiset rakennukset ja toiminnot, mukaan lukien presidentinpalatsi ja eduskuntatalo. Matalarakenteinen vanha keskusta entisen Vironniemen ympäristössä, niin kutsuttu kantakaupunki, on arkkitehtuurisesti ainutlaatuinen 1800-luvun alkua edustava alue.

Helsingin asukkaista jopa sata tuhatta on eri alojen opiskelijoita. Kaupungissa sijaitsee neljä yliopistoa, joissa opiskelee yli neljäsosa kaikista Suomen yliopisto-opiskelijoista. Näiden lisäksi kaupungista löytyy kuusi ammattikorkeakoulua, lukuisia ammatillisia oppilaitoksia, aikuislukioita, työväen- ja kansalaisopistoja sekä maanpuolustuskorkeakoulu. Espoosta ja Vantaalta löytyvät lisäksi vielä omat oppilaitoksensa, ja monilla laitoksilla on toimintaa useammassa pääkaupunkiseudun kunnassa. Vaatteita kaikkien pääkaupunkiseutulaisten kannattaa ostaa Stylepitin verkkokaupasta, johon parhaat alennuskoodit saat Coupiilta!

Helsinkiläiset yliopistot

Helsingissä sijaitsee neljä yliopistoa: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto ja Svenska handelshögskolan. Kaikki yliopistot tarjoavat perustutkinto-ohjelmien (eli kandidaatin ja maisterin tutkinnon) lisäksi myös tieteellistä jatkokoulutusta, eli toisin sanoen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Näillä neljällä yliopistolla on yhteensä yli 50 tuhatta opiskelijaa, joka on yli neljäsosa kaikkien suomalaisten yliopistojen yhteenlasketusta opiskelijamäärästä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto perustettiin vuonna 1640 eli samana vuonna kuin Helsinki siirrettiin nykyiselle paikalleen. Siellä opiskelee noin 35 tuhatta opiskelijaa, joiden lisäksi yliopistolla työskentelee melkein neljä tuhatta tutkijaa, opettajaa ja professoria. Yliopistolla on neljä kampusta, jotka sijaitsevat keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä.

Helsingin yliopisto on arvostettu tiedeyliopisto. Se tarkoittaa, että yliopisto keskittyy tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sen sijaan, että pyrittäisiin esimerkiksi soveltamaan olemassa olevaa tieteellistä tietoa käytäntöön, kuten esimerkiksi teknisissä yliopistoissa tehdään. Helsingin yliopisto sijoittuu toistuvasti kansainvälisissä vertailuissa maailman sadan arvostetuimman yliopiston joukkoon. Se tunnetaan myös maailman tietokoneinfrastruktuuria hyvin pitkälti pyörittävän Linux-käyttöjärjestelmän kotina, koska Linus Torvalds kehitti Linuxin opiskellessaan tietojärjestelmätiedettä Helsingin yliopistolla.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto muodostui vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Espoon Otaniemessä sijaitseva Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät yhdeksi huippuyliopistoksi. Näistä vanhin instituutio on Teknillinen korkeakoulu, joka perustettiin vuonna 1849 alun perin Helsinkiin Aleksanterinkadulle nimellä Helsingin teknillinen reaalikoulu.

Aallossa on opiskelijoita noin 20 tuhatta ja henkilöstöä noin viisi tuhatta henkeä. Yliopiston ympärille kehittynyt innovaatiokeskittymä on saanut kansainvälistä huomiota ja siihen kohdistuu suuria odotuksia tulevaisuudessa. Yliopistolle on säädetty kansallinen erityistehtävä, joka on Suomen menestyksen tukeminen.

Taideyliopisto

Toinen Helsingin kolmen yliopiston yhteenliittymä on nimeltään Taideyliopisto. Sen muodostivat vuonna 2013 liittyneet Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Taideyliopisto on Helsingin pienin yliopisto ja se keskittyy taiteellisiin erikoisaloihin, joiden yliopistotasoista koulutusta ei ole saatavilla muualla Suomessa. Opiskelijoita yliopistolla on alle kaksi tuhatta. Sen muodostaneiden akatemioiden historia on huomattavasti epämuodollisempi kuin aiemmin esiteltyjen yliopistojen, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kaikkien kolmen juuret ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle saakka.

Svenska handelshögskolan

Ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan on Helsingin yliopiston lisäksi toinen kaupungin kahdesta ruotsinkielistä opetusta tarjoavasta korkeakoulusta. Sitä kutsutaan myös nimellä Hanken ja siellä käy hieman yli kaksi tuhatta opiskelijaa. Koulutus vastaa hyvin pitkälti entisen Helsingin kauppakorkeakoulun tarjontaa toisella kielellä. Koululla on Etu-Töölössä sijaitsevan päärakennuksen lisäksi myös toimipiste Vaasassa.

mts_cool